Услуги

Какво предлагаме като услуги.
Доставка и монтаж на Метални конструкции ; Заготовка на метали ; Монтажини работи ; Доставка и монтаж на Термопанели
Изпълнение на Груб строеж ; Проучване и Проектиране
Метални конструкции

Производство и монтаж на метални конктрукции за магазини, халета, складове, мостове и всякакви сгради.

11
Заготовка на метали

Газово рязане на детайли от черен метал , електропрахово боядисване на метални детайли и изделия.

Термопанели

Доставка и монтаж на сандвич (термо) панели за оградни и преградни стени и покриви конструкции.

13+ Години опит с метални конструкции

Доставка и монтаж на Метални конструкции ; Заготовка на метали ; Монтажини работи ; Доставка и монтаж на Термопанели
Изпълнение на Груб строеж ; Проучване и Проектиране