Предприятие за прерабтка на пчелен мед и пчелни продукти.
Местоположение

с.Царацово

Индустрия

Търговска сграда

Обем

0 м2

Предприятие за прерабтка на пчелен мед и пчелни продукти .

Цялостно изграждане.

За проекта

Категория:

Възложител: “Екобиомед“ЕООД

Обем: 0 m2

Завършен: Януари 2012 г.

Направи Запитване.
Други проекти.
Разгледайте други наши изпълнени Проекти
Имате въпроси? Обадете ни се!
+359 897 823 775