Складова база за промишлени стоки и офис сграда.

		

<div class="title-h4"><span style="color: #1b1d1c;">Местоположение</span></div>

<span style="color: #8d8d8d;">УПИ ХІ – 21 производствена и обслужваща дейност, кв.1 по плана на ЖК „Тракия”, Б-8/А-13 контактна територия гр.Пловдив </span>

<div class="title-h4"><span style="color: #1b1d1c;">Индустрия</span></div>

<span style="color: #8d8d8d;">Търговска сграда</span>

<div class="title-h4"><span style="color: #1b1d1c;">Обем</span></div>

<span style="color: #8d8d8d;">0 м2</span>

<div class="title-h1">Складова база за промишлени стоки и офис сграда <span style="color: #ff0000;">.</span></div>

<p>Строежа представлява офис сграда и склад за съхранение на промишлени стоки решени в един обем, ситуирани на уличната регулация и на отстояние от останалите регулационни линии. Размера на офис сградата е 13.00/17.40 а на склада 13.00/24.18.</p><p>&nbsp;</p>

<div class="title-h3"><span style="color: #ffffff;">За проекта</span></div>

<span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;">Категория:</span> ...</span>

<span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;">Възложител:</span> „Юнкер – прес” ЕООД</span>

<span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;">Обем:</span> 0 m2</span>

<span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;">Завършен:</span> Май 2010 г.</span>

<div class="title-h1">Направи Запитване<span style="color: #ff0000;">.</span></div>

<div class="title-h1" style="text-align: center;"><span style="color: #1b1d1c;">Други проекти</span><span style="color: #ff0000;">.</span></div>

<div class="styled-subtitle" style="text-align: center;"><span style="color: #8d8d8d;">Разгледайте други наши изпълнени Проекти</span></div>

<div class="title-h2" style="text-align: center;">
<div class="title-h2" style="text-align: center;">Имате въпроси? Обадете ни се!</div>
<div class="title-h1" style="text-align: center;">+359 897 823 775</div>
</div>